วัดรางวาลย์

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Ratchaburi Province