Hotel zum Hofmaler

Accommodation

Europe, Germany, Potsdam