สำนักงานเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province