Jin Yuan

Architecture & Buildings

Asia, China, Lianhu District