Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Architecture & Buildings

Europe, Netherlands, Stadsgewest Haaglanden