Monumentet till åminnelse av Katyn, Charkov och Miednoje