Kaiser-Franz-Josef-Kai

Orientation & Geography

Europe, Austria, Graz