Hotel de Pondichery

Accommodation

Asia, India, Pondicherry