קרית ההגנה

Orientation & Geography

Asia, Israel, Center District