Монголын төмөр замын түүхийн музей

Entertainment & Arts

Asia, Mongolia, Ulan Bator