Via dei Fori Imperiali

Orientation & Geography

Europe, Italy, Rome