Nhà hát Bến Thành

Entertainment & Arts

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City