Trường Tiểu học Khai Minh

College & Education

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City