Miếu Bà Ngũ Hành

Architecture & Buildings

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City