Cầu vượt Bình Phước

Orientation & Geography

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City