Asela

Orientation & Geography

Africa, Ethiopia, Oromia