Bến tàu Ninh Vân Bay

Travel

Asia, Vietnam, Khanh Hoa province