Katedralja Ngjallja e Krishtit

Architecture & Buildings

Europe, Albania, Korce