ครัวบ้านโต้ง's

Food

Asia, Thailand, Nong Khai Province