Piazza dei Protomartiri Romani

Orientation & Geography

Europe, Italy, Rome