Khu Nhà Hưng Vượng 2

Architecture & Buildings

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City