2ο Γυμνάσιο & Λυκειο Θήβας

Architecture & Buildings

Europe, Greece, Boeotia Prefecture