Karbeyaz Otel

Accommodation

Asia, Turkey, Aksaray merkez