מרכז פרס לשלום

Architecture & Buildings

Asia, Israel, Tel Aviv