שבזי

Orientation & Geography

Asia, Israel, Tel Aviv

Shabazi is a residential neighborhood of Tel Aviv, Israel. It is located in the southern part of the city.