Ulassa/Ulassai

Orientation & Geography

Europe, Italy, Ogiastra/Ogliastra