Han-tengri Mosque

Architecture & Buildings

Asia, China, Xinjiang