Pomnik przyrody

Entertainment & Arts

Europe, Poland, Warsaw