Vondel Park Plaza

Accommodation

Europe, Netherlands, Amsterdam