Hòn Bảy Cạnh

Orientation & Geography

Vietnam, Huyện Côn Đảo