Điện Biên Phủ

Orientation & Geography

Asia, Vietnam, Da Nang City