วัดพระยาญาติ หรือวัดปากง่าม

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Samut Songkhram Province