ღვთისმშობლის ეკლესია (Virgin Mary Church)

Architecture & Buildings

Asia, Georgia, Adigeni