Lake Eyre Lookout

Outdoor

Australia, Australia, South Australia