โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Health & Medical

Asia, Thailand, Khlong Luang