Собрание на Република Македонија

Architecture & Buildings

Europe, Macedonia, City of Skopje