ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Chiang Rai Province