โรงเรียนบัวสลีวิทยา

College & Education

Asia, Thailand, Chiang Rai Province