บ้านอาข่าป่ากล้วย

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Chiang Rai Province