สันป่ายาง

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Chiang Mai