Dasht-e Arzhan

Orientation & Geography

Asia, Iran, Fars