بلوار کریمخان زند

Orientation & Geography

Asia, Iran, Fars