Mustaqilik maydoni

Travel

Asia, Uzbekistan, Tashkent