Lake Burbury Foreshore

Outdoor

Australia, Australia, Tasmania