Beaconsfield Showground

Outdoor

Australia, Australia, Tasmania