โรงเรียนตรีวิทย์

College & Education

Asia, Thailand, Rayong Province