Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Architecture & Buildings

Europe, Greece, Euboea Prefecture