Медресе Алла Кули хана

Architecture & Buildings

Asia, Uzbekistan, Khiva