Via degli Armenti

Orientation & Geography

Europe, Italy, Rome