ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Bangkok